Agnieszka Artemiuk – niedokonanie

dyplom licencjacki

.

video, loop

.

Punktem wyjścia było dla mnie pojęcie kryzysu. Moje działanie zakładało dokonanie modyfikacji na nagraniu treningu sportowego. W procesie trenowania ciała  kluczowym narzędziem jest powtórzenie w ściśle określonym cyklu i formie. Zobrazowanie stanu kryzysu przyjmuje w pracy formę niekończącego się treningu, w którym skoordynowane powtórzenie zmienia się w kompulsywne zacięcie. Zaaranżowana została sytuacja, w której relatywizują się pojęcia sukcesu i porażki. 

.