Julia Dorobińska – Pokusy

dyplom licencjacki

Pokusy, 2018

dwukanałowa instalacja wideo, 2’55’’

Czynności, które chciałabym wykonać w miejscach publicznych, przenoszę do pokoju furii w postaci green box’a. Pragnienie buntu, którego nigdy nie doświadczyłam, prowadzi do łamania przepisów, ale w bezpiecznej formie. Balansując na granicy realności, jestem w stanie uniknąć konsekwencji, wynikających z niektórych działań.