Mimikra

zadanie dla 1 roku studiów magisterskich

2020/2021

Marcelina Gorczyńska

Domowe wideo

wideo, 1’50”, 2020

Nagrania wykonane za pomocą kamerki internetowej podczas wideorozmowy. Wykonując polecenia rozmówcy, pokazują siebie, swoje domy i to, co w nich mają. Odrywanie stóp od podłogi, znikanie, zmaganie to wszystko dzieje się w ich dużym pokoju.

Lena Pierga

„STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”

wideo, 4’58”, 2021

Praca jest próbą odnalezienia się w narzuconych z zewnątrz schematach i oczekiwaniach. Biorę udział w bezwiednym losowaniu, loterii, w której nie mogę nic wygrać. Odmieniam gesty przynależności i obietnicy przez przypadki. Mechanicznie powtarzam wystudiowane pozy, które mimo wszystko nie dają poczucia sprawczości ani siły.

Marta Matysiak

Policjanci i złodzieje

wideo, 2’42″, 2020


Poprzez krótkie wspomnienie dziecięcej, niewinnej zabawy z mojego dzieciństwa chciałam zwrócić uwagę na krzywdzące schematy patriarchalnego świata. W wideo chciałam również zwrócić uwagę na popkulturowy motyw „księżniczki i rycerza”, który wzrósł na patriarchalnych fundamentach i niepozornie steruje świadomością społeczną na temat uprzedmiotowienia kobiet już od najmłodszych lat.
Wspomnienie przywołuje w czarnej próżni. W tej samej, w której je w sobie zamknęłam. Prowadzę dialog sama ze sobą. Całość przybiera poniekąd formę autoterapii. Wykorzystując prostą mowę ciała przyjmuję cechy tego „silniejszego”, „męskiego”, z którym chciałabym być na równi.

2019/2020

Łukasz Horbów

#Polishnails

fotografie, 2019

How i can be more polish?

Jakub Oleś

human 2.0

wideo, 5’16”, 2019
Zmiany w wizerunku są jedynie kwestią nowego ustawienia pewnych parametrów w programie graficznym, realizacją algorytmu postępowania zmechanizowanego chirurga. W zindywidualizowanym podejściu prowadzą jednak do udoskonalenia właściwości mężczyzny w średnim wieku, zbliżając go do pełni satysfakcji ze swojej fizycznej formy.

Polina Kamarova

Litery róznej wielkości: osoby o artystycznym usposobieniu.

wideo, 11″05′, 2019
Powrót do dziecieństwa i swoich starań wypracowania własnego stylu pisma, który może definiować wyjątkowe cechy charakteru. Zwracam się ku grafologii, psychologicznej analizie pisma, która na podstawie sposobu pisania określa kim jesteśmy.

Luiza Grądziel

Praca przedstawia tworzenie pewnego rodzaju pancerza.
Pozornie oczywista i powszechnie znana czynność, jak robienie makijażu, staje się tarczą, która ukrywa kompleksy nie tylko na poziomie wizualnym.
Odwracamy w ten sposób uwagę także od wewnętrznych słabości,
jednocześnie podkreślając cechy, przez które zaczynamy być odbierani
w inny, odpowiedni dla nas sposób.

2017/2018

Małgorzata Rumińska

Wideo, 1’25”, 2017

Człowiek jako istota społeczna dostosowuje się do swojego otoczenia w bardziej lub mniej świadomy sposób. W określonych sytuacjach używa określonych gestów, wykonuje podobne czynności. Skupiłam się na spotkaniach towarzyskich, jako na swobodnej formie współżycia.

Paweł Olejnik

wideo, 2018

Mimikra to naśladowanie, niekontrolowana chęć bycia kimś innym, lepszym. To sytuacja, w której słabsza jednostka przejmuje cechy silniejszej aby przeżyć, funkcjonować, odstraszać, sygnalizować pozorną siłę.

Trzykanałowa wideo instalacja Pawła Olejnika to kilkadziesiąt sloganów reklamowych wypowiadanych przez brytyjskich native speaker’ów.

Slogany reklamowe obdarte z loga i formy estetycznej pełni rolę rad życiowych, które mogły by być wypowiadane przez naszych rodziców, dziadków. Slogany cechuje imperatyw z którym ciężko polemizować.
Postrzeganie siebie jako podobnego do silniejszych wzbudza w nas poczucie awansu społecznego.