Przesilenie

zadanie dla 1 roku studiów magisterskich

2021/2022

Kaja Róg

fotografia, 2020

Jakość przestrzeni przeznaczonej dla zwierząt domowych jest bardzo często
lekceważona na wielu płaszczyznach. Klatki dostępne w sklepach zoologicznych często wymiarem nie spełniają przepisowych wymogów . W przypadku chodowli szczurów stosuje się wzór matematyczny pozwalający obliczyć ile osobników zmieści się w klatce.

Dominika Wolska

wideo, 2022

Oczekiwanie. Nieustające, ciągłe oczekiwanie. Z czasem staje się ono automatyczne.

Karolina Grabowska

fotomotaż, 2022

Niektóre rodzaje mgławic kosmicznych są pozostałościami po wybuchu supernowej. Śladami po ogromnym przesileniu. Siła jednak nie musi być tak ogromna jak wybuch w kosmosie, aby zostawiła ślady…

Praca przedstawia mgławice stworzoną z siniaków. Jest ona połączeniem dwóch pozostałości po przesileniu.

Natalia Truszczyńska

wideo, 2022

Mental breakdown of the day

Depresja, załamanie nerwowe wydaje się czymś nienaturalnym, wstydliwym, czymś co wypada ukryć. Dlatego założyłam konto na Instagramie poświęcone w całości na moje selfie wykonane w momentach przesilenia, aby zderzyć siebie i widza z realnością stanów emocjonalnych.

2020/2021

Marcelina Gorczyńska

wideo 00:00:30, 00:00:27 i 00:00:32, 2021

Gubienie punktu odniesienia w trzech częściach.

Lena Pierga

wideo, 2021

Przesilenie jako punkt krytyczny i sytuacja największego zagęszczenia napięcia. Moment zawieszony w czasie kiedy jednocześnie dzieje się bardzo dużo i nie dzieje się nic. Szukam granic wytrzymałości i czekam na to, kto pierwszy odpuści.

Marta Matysiak

Czy zastanawiał_ś się kiedyś jak wyglądałby świat pozbawiony przemocy?
Mapa jest wynikiem moich poszukiwań pokoju. Okazało się, że nie istnieje kraj bez doświadczenia wojny.

Agata Witczak

wideo, 37″, 2018

Czas gromadzenia energii, której rozładowanie nastąpi dopiero w punkcie kulminacyjnym. 

Huśtawka w stanie nierównowagi. Menisk wypukły. Balansowanie na wysokości.