Przesilenie

zadanie dla 1 roku studiów magisterskich

Marcelina Gorczyńska

wideo 00:00:30, 00:00:27 i 00:00:32, 2021

Gubienie punktu odniesienia w trzech częściach.

Lena Pierga

wideo, 2021

Przesilenie jako punkt krytyczny i sytuacja największego zagęszczenia napięcia. Moment zawieszony w czasie kiedy jednocześnie dzieje się bardzo dużo i nie dzieje się nic. Szukam granic wytrzymałości i czekam na to, kto pierwszy odpuści.

Marta Matysiak

Czy zastanawiał_ś się kiedyś jak wyglądałby świat pozbawiony przemocy?
Mapa jest wynikiem moich poszukiwań pokoju. Okazało się, że nie istnieje kraj bez doświadczenia wojny.

Agata Witczak

wideo, 37″, 2018

Czas gromadzenia energii, której rozładowanie nastąpi dopiero w punkcie kulminacyjnym. 

Huśtawka w stanie nierównowagi. Menisk wypukły. Balansowanie na wysokości.