Oczekiwania są źródłem rozczarowań

zadanie dla 2 roku studiów licencjackich

Piotr Szczęsnowicz

How to hug

video, 2021

Czy możemy nauczyć się okazywać uczucia przez tutorial? Realizując tę
pracę, chciałem przedstawić prosty gest, który wiąże się ze zbliżeniem do
drugiej osoby. Przez aspekt emocjonalny, który poznajemy jedynie przez
doświadczenie, próba może zakończyć się rozczarowaniem.

Filip Stalewski

fotografia, 2021

Nieustannie nakładam na siebie zbyt dużą presje. Co stałoby się gdybym znalazł przestrzeń na błędy?

Aleksandra Raszka

wideo, 2021
Rozczarowanie jako konsekwencja posiadania oczekiwań względem decyzji życiowych, podejmowanych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Joanna Klikowicz

Wideo, 4’45” & 5’05”, 2020
Żeby wygrać trzeba grać. Tylko czy wygrana jest możliwa?

Wideo nawiązuje do popularnych niegdyś na bazarach gier losowych 3 kubki, oraz 3 karty.

Roberto Cura

Życie zaczyna się o 6

Wideo, 1:00, 2020

Zawsze czekamy na ten moment, który nas zmieni. Ale co się stanie jeśli ten moment nigdy nie przyjdzie.

Paulina Brzezińska

Wideo, 1’31”, 2020
Pragnienia kreują pewne wyobrażenia, względem których jesteśmy bezradni. Dążymy do stanu rzeczy, który wywołać ma poczucie pełni i satysfakcji. Lecz w momencie względnego spełnienia nierzadko pojawia się pasmo rozczarowań, któremu towarzyszyć może zarówno przesyt, jak i niedostatek.

2018/2019

Marcelina Gorczyńska

wideo, 2’44”, 2019

Oczekiwania to coś, co towarzyszy nam zbyt często i doprowadza do skrajnych emocji. Najrozsądniej byłoby ich nie mieć, ale niestety próba przewidywania i możliwość tworzenia kolejnych wersji tego, co może się wydarzyć, jest zbyt pociągające. Realizuję jedno z miłosnych uniesień.

Lena Pierga

wideo, 1’48”, 2019

Praca jest projekcją oczekiwania, swego rodzaju poczucia obowiązku, ale też potrzeby, zderzonej z niewypowiedzianym poczuciem zawiedzenia i niespełnienia. Jest zestawieniem marzenia o lepszej rzeczywistości, zamkniętej w strefie świata niematerialnego, z tą rozczarowującą rozgrywającą się w świecie rzeczywistym. Obrazuje sytuację zawieszenia i braku realizacji, która w swojej prozaiczności staje się częścią porządku dnia codziennego.

Marta Matysiak

(BEZ) POLOTU
wideo, loop, 2019
scenariusz, zdjęcia, montaż
Założeniem tego projektu było znalezienie odpowiedniej metafory pokazującej naiwność w kreacji własnych oczekiwań. Wyidealizowany punkt widzenia potrafi bardzo szybko zostać zaburzony przez rzeczywistość. Naiwność tę odnalazłam w papierowych samolotach. Równie kruchych, nietrwałych i rozczarowujących.

Klaudia Skuza

dwukanałowe wideo, 37″, 2019

Dziadkowie po wielu latach małżeństwa rozchodzą się w swoje strony. Wideo dwukanałowe.

Kamila Falęcka

.

Anna Fabrycy