Strefy niczyje

zadanie na 1 roku studiów magisterskich

.

Maciej Ślaski

.

Julia Dorobińska

.

Maksymilian Biel