Agata Witczak – pozostałość

dyplom magisterski, wyróżnienie rektorskie

wideo, 40″

Projekt  „Pozostałość” obejmuje trzy realizacje wideo ukazujące wpływ człowieka na otaczającą go materię oraz późniejsze rozproszenie skutków jego działania. Każde z ujęć przedstawia sytuacje tuż po interakcji między człowiekiem a otoczeniem. Praca ma na celu opisanie sposobów interakcji zachodzącej między człowiekiem a materią i przestrzenią. Odnosi się do różnych działań: biernych – nawiązujących do nieustannej siły nacisku, wywieranej na stykające się z ciałem powierzchnie, mimowolnych –  takich jako pozostawianie po sobie ciepła oraz aktywnego działania człowieka, którego skutkiem jest wywarcie widocznego wpływu na formę otoczenia.

Zamysłem pracy jest wizualne przedstawienie relacji człowiek – przedmiot – świat. Przedmioty posiadają właściwości pozwalające na zachowanie i zapamiętanie naszej energii. W  każdym z przedstawionych przypadków ślad po ludzkim działaniu zanika, a energia przekazana przedmiotom zostaje rozproszona. Jej zanik spowodowany jest przez siłę entropii, która nieustannie wpływa na świat. Chwilowość i przemijanie pozostałych po interakcji człowieka śladów jest kluczowym przekazem tej pracy.