Agata Rucińska – Sposoby odczuwania rzeczywistości

fotografia cyfrowa 2018/2019 

W mojej pracy badam zależności między obrazem realnym a fotograficznym. Interesuje mnie, na ile mogę rzeczywiście doświadczyć przestrzeni, z którą obcuję, i na ile fotografia przybliża lub oddala mnie od doznawania spotykanego otoczenia. Odnoszę się do powierzchni zdjęcia i powierzchownego odbioru tego, co ono przedstawia. Otaczanie się głównie fotografiami, wpływa na odbiór żywego świata, a realne zetknięcie z nim staje się coraz częściej podobnie powierzchowne, “płaskie”. Przyglądam się rzeczywistości przykrytej przez obrazy (głównie fotograficzne) i próbuję zapytać o konsekwencje zmian, jakie za ich sprawą w niej zachodzą. Interesuje mnie wpływ wielości zapośredniczeń i powieleń świata w postaci zdjęć na doświadczanie realności w codziennym życiu. Czy jesteśmy w stanie te oczywiste spotkania (jak na przykład obcowanie z krajobrazem) przeżyć w sposób bezpośredni i podmiotowy, czy już na zawsze pozostaniemy sformatowani i oddzieleni od rzeczywistości przez jej wszechobecne obrazowe reprezentacje? Czym jest możliwość doznania obecności, bycia w świecie, obcowania z nim? Jak rejestrować doznania i jak doznawać, by zachować osobisty stosunek do świata? Ważne jest dla mnie tło kotary/ zasłony/ draperii, na której ustawiam zdjęcia do ponownego fotografowania. Odsyła ona do takiego modelu prezentacji, w którym jedyne, co dostępne jest odbiorcy w zetknięciu ze zdjęciem, to pozostanie na jego powierzchni. W ten sposób rzeczywistość na fotografii zatraca zdolności referencyjne – nie obrazuje bezpośrednio, nie ilustruje, choć nie ukrywa tego, do czego się odnosi. Wszystko jest tylko i aż tym, co można dostrzec na płaszczyźnie zdjęcia. Staje się rodzajem martwej natury czy płaskiej przestrzeni, która nie podszywa się pod realność, nie naśladuje jej, ale nadal ją pokazuje. 

Fotoobiekty stanowią próbę „ściągnięcia powłoki” z widzialnej rzeczywistości i ponowne nałożenie na właściwe jej kształty z uwzględnieniem nowych (płaskich) właściwości. Zrobiłam zdjęcia w skali 1:1 elementom natury takim jak liście czy kwiaty i poniekąd odtwarzałam je przy użyciu wydruku fotograficznego.