Martwa natura A.D. 2020

Zadanie realizowane jako zadanie dodatkowe dla wszystkich studentów Pracowni Relacji Wizualnych.

Krzysztof Oleksiak

fotografia, 2020

W obliczu panującej w 2020 roku pandemii świat zmienia swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zmuszany jest do nadawania nowych znaczeń dotąd rutynowym i codziennym sytuacjom.


Joanna Bury

fotografie, 2020

Martwa natura naszych czasów to sterta plastiku. Przedmioty, które mogłabym wyrzucić, decyduję się wykorzystać w myśl zasady „reduce, reuse, recycle”. Potencjalne śmieci oczyszczam i przedtsawiam w laboratoryjnych warunkach.