Zadanie roczne

Zadanie realizowane przez studentów pracowni w wymiarze rocznym lub półrocznym.

Łukasz Horbów

wideo, 2019

Użycie schematu przeszukania osobistego w tym projekcie ma zwrócić uwagę na pokrewieństwo sposobu działania kontrolera do schematu i analizy robota/komputera. Osoba przeszukiwana staje się tu obiektem, a kontroler analizuje jej ciało na podstawie anatomii człowieka, mechanicznie szukając błędów i zaburzeń, jednocześnie podporządkowując sobie przeszukiwanego. Przeniesienie choreografii kontroli na ruchy poruszania skanerem 3D podkreśla podobieństwo przeszukującego do maszyny, jednocześnie nie pozbawiając go czynnika ludzkiego. Uchwycenie tej zależności i choreografii – przy użyciu nagrania ekranu wygenerowanego przez oko skanera – pokazuje relacje kontrolera i kontrolowanego, choreografię i sposób działania podobny do maszyny.

Kamil Druk

Agresja

wideo, 2020

Gest jest agresywny, wytrącony ze spoczynku.

Wychodzi z inicjatywą
Świeży

Marta Matysiak

BROTHERHOOD
wideo x3, 2″00″, 2020

scenariusz, zdjęcia, montaż
Punktem wyjścia do tej pracy były dla mnie męskie ugrupowania (od tych najbardziej radykalnych, po ulicznych chuliganów) i panujące w nich więzi między członkami. Poszukując cech wspólnych wszystkich grup, wybrałam najważniejsze budulce wiążące relacje ich członków. Sala gimnastyczna będąca tłem do wykonywanych przez aktorów ćwiczeń, ma tutaj szczególne znaczenie. Stanowi fundament budowania więzi i relacji grupowych. To właśnie na szkolnych salach podczas zajęć wf-u uczyliśmy się pracy zespołowej, rywalizacji i współzawodnictwa. Wszystkie te cechy znajdują swoje odzwierciedlenie w dorosłym życiu, od nas tylko zależy jak je wykorzystamy.