Grzegorz Stefański – do-over

aneks do dyplomu magisterskiego, 2016