Energia spoczynkowa


temat dla pierwszego roku studiów magisterskich

Julia Dorobińska

Maksymilian Biel

.

Monika Bryk