NASZ DOM NASZA ZIEMIA PŁONIE

Wirtualna wersja wystawy ,,Nasz dom, nasza ziemia płonie’’ zrealizowana w wyniku projektu w ramach czesko-polskiej, międzyuczelnianej współpracy prof. Karla Míšeka (UJEP w Usti nad Labem) i prof. Mariusza Wideryńskiego (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie). W ramach pierwszej, wirtualnej odsłony projektu w wystawie wzięli udział studenci z Pracowni Zastosowań Fotografii, Pracowni Relacji Wizualncych oraz The Graphic Design I (GD1).

Wskazany tytułowy temat odnosi się do bardzo aktualnych problemów przed którymi stanęła ludzkość: dynamicznych zmian klimatu, przeludnienia ziemi i rozpasanego konsumpcjonizmu oraz ogólnoświatowych pandemii chorób zakaźnych. Prace mogły być realizowane indywidualnie lub zespołowo, temat jest bowiem na tyle pojemny i uniwersalny, że możliwe są bardzo różne jego interpretacje wskazujące na osobiste przemyślenia. Zastosowane środki powinny wzmacniać siłę przekazu i wyrazistość wypowiedzi. A zatem możliwe były wszelkie działania, jeśli tylko ich zastosowanie będzie uzasadnione w budowaniu autorskiej wypowiedzi.
Wymiana doświadczeń międzykulturowych, współpraca między uczelniami, a także możliwość wspólnej pracy studentów pod okiem wybitnych nauczycieli akademickich to tylko niektóre z korzyści, które są efektem wspólnie realizowanego projektu i naszej współpracy.

W wystawie udział wzięli studenci Pracowni Relacji Wizualnych – Łukasz Horbów, Marcelina Gorczyńska oraz Jakub Oleś.

http://ourhomeourearth.com/?fbclid=IwAR39N3IGvkViJsrezhuOREAyXE_vUuIKpgQsQeVtCV3Ts1-j7cjjbodhwQo