ADAM SIWEK – ALE ŻEBY TAK FACET Z FACETEM?!

dyplom magisterski

W okresie dojrzewania kontakty fizyczne często stają się tematem tabu, a jednocześnie jest to moment odkrywania własnej fizyczności. Towarzysząca młodzieńczym latom nieświadomość, otwiera nowe pola znaczeń i interpretacji znanych nam zachowań.

W projekcie, na który składają się praktyczna praca dyplomowa zatytułowana „ale żeby tak facet z facetem?!” oraz jej kontynuacja – aneks „ale żeby tak facet z facetem?! II”, skupiam uwagę na kontaktach fizycznych, tych intencjonalnych i tych nie do końca, zaistniałych podczas lekcji wychowania fizycznego. Jako bezstronny obserwator, wracam do czasów spędzonych w szkolnej Sali gimnastycznej, analizuję męskie sylwetki sprowadzone do postaci obiektów do oglądania i badam powstałe między nimi relacje i napięcia.

ale żeby tak facet z facetem?!

Wielokanałowa projekcja wideo, w której skład wchodzi pięć, czterdziestopięciominutowych nagranych materiałów, wykorzystujących technologię green screen – działających nie tylko w odbiorze indywidualnym, ale również jako kompozycja oddziałujących na siebie obrazów. Powstały swojego rodzaju zestaw cyfrowych rzeźb, koncentruje uwagę na uwiecznieniu ruchu, w zatrzymanych, oddychających, ale statycznych projekcjach.