KRZYSZTOF OLEKSIAK – PAMIĘĆ SKOMPRESOWANA

dyplom licencjacki

W „Pamięci skompresowanej” zderzam pierwotną funkcję fotografii jako medium najobiektywniej dokumentującego rzeczywistość z pragnieniem przedłużania pamięci o przeszłości przy użyciu zdjęć. Portretuję echa narzędzi, które tak jak w błędnym kole, mając pomóc w zachowywaniu wspomnień na dłużej, w rzeczywistości je zacierają.