Piotr Szczęsnowicz – AFFECT/ION

dyplom licencjacki 2021/2022

wyróżnienie rektorskie

Tytuł jest połączeniem dwóch słów, “affect” i “affection”, co oznacza kolejno, wpływanie na coś ze szkodliwym efektem i okazywanie sobie czułości. 

AFFECT/ION to interaktywna instalacja wideo, która porusza problem stresu mniejszościowego odczuwanego przez pary nieheteronormatywne w Polsce. Staram się przenieść mechanizm obronny osób queerowych na język sztuki. Praca przedstawia gesty czułości, które z chwilą wejścia odbiorcy do przestrzeni wystawienniczej są przerwane i zastąpione rozedrganym materiałem wideo.