6. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW WRO

Praca dyplomowa “Pozostałość” naszej absolwentki Agaty Witczak została zakwalifikowana na 6. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW organizowanego przez Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Otwarcie wystawy i ogłoszenie laureatów Nagrody Głównej odbędzie się 19.11.2020.

Celem konkursu, którego organizatorami są Centrum Sztuki WRO oraz Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, jest prezentacja najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Prace wybierane są przez komisje dyplomowe, obradujące na poszczególnych uczelniach, w skład których wchodzą przedstawiciele środowiska artystycznego w danym mieście, reprezentanci uczelni oraz członkowie zespołu WRO. W każdej uczelni wybierany jest jeden dyplom, który wchodzi w skład wystawy konkursowej realizowanej przez Centrum Sztuki WRO.

Spośród pokazywanych na ekspozycji prac, międzynarodowe jury dokonuje wyboru najlepszego dyplomu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt  „Pozostałość” obejmuje trzy realizacje wideo ukazujące wpływ człowieka na otaczającą go materię oraz późniejsze rozproszenie skutków jego działania. Każde z ujęć przedstawia sytuacje tuż po interakcji między człowiekiem a otoczeniem. Praca ma na celu opisanie sposobów interakcji zachodzącej między człowiekiem a materią i przestrzenią. Odnosi się do różnych działań: biernych – nawiązujących do nieustannej siły nacisku, wywieranej na stykające się z ciałem powierzchnie, mimowolnych –  takich jako pozostawianie po sobie ciepła oraz aktywnego działania człowieka, którego skutkiem jest wywarcie widocznego wpływu na formę otoczenia.

Zamysłem pracy jest wizualne przedstawienie relacji człowiek – przedmiot – świat. Przedmioty posiadają właściwości pozwalające na zachowanie i zapamiętanie naszej energii. W  każdym z przedstawionych przypadków ślad po ludzkim działaniu zanika, a energia przekazana przedmiotom zostaje rozproszona. Jej zanik spowodowany jest przez siłę entropii, która nieustannie wpływa na świat. Chwilowość i przemijanie pozostałych po interakcji człowieka śladów jest kluczowym przekazem tej pracy.