my neighbourhood is full of accidental beauty
oczekiwania są źródłem rozczarowań
matka